سالمندان

1393/7/29 0:0

فرم جمع آوری آمار مراقبت غیر پزشک

فرم جمع آوری آمار مراقبت پزشک

فرم برنامه ادغام یافته و جامع سالمندان

فرم آماری شیوه

مراقبت ادغام یافته  جدول 4 کاردان

مراقبت ادغام یافته جدول 2و3 کاردان

مراقبت سالمند جدول شماره 1

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
سالمندان     ماندگار     اطلاعات     پایدار     جامع     ادغام    
پایش    
تعداد بازدید:   ۹۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >