بانوان


15 شهريور 1396
قهرمانی بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزش همگانی همگام با ورزش
بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزشی همگانی همگام با ورزش که در سالن مجموعه ورزشی کارگران بوشهر برگزار شد به مقام قهرمانی رسیدند.

 

27 تير 1395
عفاف و حجاب سلامت روحی زنان در خانواده و جامعه را تضمین می کند.
به مناسبت هفته حجاب و عفاف نمایشگاه حجاب و عفاف به مدت 3 روز در مرکز بهداشت شهرستان بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >