تیم


15 شهريور 1396
قهرمانی بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزش همگانی همگام با ورزش
بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزشی همگانی همگام با ورزش که در سالن مجموعه ورزشی کارگران بوشهر برگزار شد به مقام قهرمانی رسیدند.

 

11 فروردين 1395
تیم پزشکی مرکز بهداشت برای ایام نوروز در کمپ شغاب مستقر شد
تیم پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از اول فروردین ماه بمدت 14 روزدر دوشیفت کاری صبح وعصردر پارک شغاب مشغول ارائه خدمات درمانی می باشد

 
 
 
< >