ورزش


15 شهريور 1396
قهرمانی بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزش همگانی همگام با ورزش
بانوان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در مسابقات ورزشی همگانی همگام با ورزش که در سالن مجموعه ورزشی کارگران بوشهر برگزار شد به مقام قهرمانی رسیدند.

 

6 مهر 1395
روز جهانی بهداشت محیط باعث ترویج فرهنگ ورزش و تحرک در بین دانش آموزان بوشهری گردید
در آستانه روز جهانی بهداشت محیط " 4 مهرماه" در شهرستان بوشهر ، مسابقات ورزشی با تاکید بر سلامت دانش آموزان برگزار گردید.

 
 
 
< >