مریم عبدالهی


 

 

تحصیلات : کارشناس آمار

پست سازمانی : کارشناس آمار و خدمات کامیپوتری

سمت : کارشناس حاشیه شهرها و کمیته آماری


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶۶۱


برگشت>>

< >