مبارزه با بیماری ها


 معرفی :

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها از جمله واحدهای فعال در ساختار مرکز بهداشت شهرستان بوشهر می باشد که با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر تاسیس و راه اندازی شده است . این واحد در حال حاضر با دارا بودن یک پزشک به عنوان کارشناس مسئول واحد و 6 نفر کارشناس مبارزه با بیماری ها و یک نفر تکنسین بیماری ها در زمینه پیشگیری ، کنترل ، مراقبت و درمان کلیه بیماری ها فعالیت می نماید .

شرح وظایف:

 • تامین واکسن ، سرم و داروهای مورد نیاز برنامه ها
 • آموزش و بازآموزی کارکنان واحدهای محیطی
 • گزارش گیری بیماری های واگیر از مراکز دولتی و خصوصی
 • پیگیری موارد گزارش شده تا حصول نتیجه نهایی
 • مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده تا بهبودی
 • ارسال گزارش به سطوح بالاتر
 • هماهنگی درون بخشی و بین بخشی مورد نیاز برنامه ها
 • اطلاع رسانی گروه های هدف و عموم مردم
 • برگزاری کمیته و کارگروه ها
 • بازدید از واحدهای محیطی تابعه
 • محاسبه شاخص ها برنامه ها و ارائه پسخوراند به مراکز
 • نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه های تابعه

فهرست بیماری هایی که توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیمارها پیش و مراقبت می شوند :

بیماری های واگیر شامل : 

 1. سل ، جذام ، پدیکلوز ، مالاریا ، بیماری های آمیزشی ،بیماری های منتقله از راه خون مانند ایدز و هپاتیت ،بیماریهای منتقله از راه آب و غذا مانند اسهال خونی ، وبا ، بوتولیسم ، تیفوئید ، هپاتیت A و E  ، عفونت های بیمارستانی
 2. بیماری های قابل پیشگیری با واکسن : دیفتری ، کزاز ،سیاه سرفه ،فلج شل حاد ،سرخک ، هپاتیت B ، اوریون ،سل ، مننژیت  
 3. بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان شامل : سالک ، تب مالت ، تب های خونریزی دهنده ، کالاآزار ، هاری

بیماری های غیرواگیر شامل :

 1. برنامه پیشگیری از برورز بتاتالاسمی ماژور
 2. بیماری های قلبی و عروقی
 3. فشارخون
 4. دیابت
 5. برنامه کم کاری تیروئید نوزادی
 6. برنامه آسم و آلرژی
 7. برنامه سوانح و حوادث خانگی و ترافیکی
 8. برنامه بیماری های ژنتیک
 9. سرطان ها

چارت سازمانی مبارزه با بیماری ها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۱۵۰


برگشت>>

< >