عباسعلی توکلیان


 

 

 

تحصیلات : فوق لیسانس

پست سازمانی : کارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس مواد غذایی

مسئولیت :

دامپزشکی

آموزشگاه اصناف

بهداشت مواد غذایی

تعزیرات
دادگاه
مجمع امور صنفی
معاونت غذاو دارو
 

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >