خانه بهداشت احمدی

1391/2/28 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 1548نفر و 327خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : دویره

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 2کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1359

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1359


   
تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >