پایگاه سلامت میرعلمدار

1391/3/2 0:0

 

پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه میرعلمدار که تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی بوده و دارای جمعیت 6470 و تعداد خانوار 1681 می باشد . ارائه خدمات در آن پایگاه همانند مراکز شهری بوده و ویزیت پزشک فقط یک روز در هفته انجام می پذیرد .


   
تعداد بازدید:   ۷۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >