واگذاری دندانپزشکی خارک به بخش خصوصی

تاریخ نامه: 27 آذر 1402
شماره نامه:
 
مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  |   

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و کمیته ستاد واگذاری دانشگاه مصوب مورخ 92/08/10و دستورالعمل ابلاغی مورخ 98/09/03 معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حسب کارشناسی قیمت پایه ارزیابان محترم دانشگاه  به شماره  178 / الف مورخ 1402/08/27 و با بهره گیری از بخشی از مفاد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خدمات دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت جزیره خارگ  را به  افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطلاع و دسترسی به اسناد مزایده به سامانه خدمات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه فرمایند .

 

فروش اسناد مزایده:   فروش اسناد مزایده از تاریخ  1402/09/22 لغایت 1402/09/28 ساعت  19  و از بستر سامانه خدمات الکترونیک دولت)ستاد(  صورت می پذیرد .  

جلسه بازدید از مکان موضوع مزایده: جهت اطلاع و بازدید از مکان موضوع مزایده در ساعات اداری از تاریخ   1402/09/22 لغایت 1402/10/06

درمحل مرکز خدمات جامع سلامت خارگ حاضر شده و نسبت به تایید فرم بازدید از پروژه اقدام گردد .

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه :  ساعت 12 مورخ 1402/10/09 می باشد .

زمان برگزاری کمیسیون مزایده :جلسه بازگشایی پیشنهادات ساعت 13 مورخ 1402/10/09 در مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اعلام می گردد

اطلاعیه واگذاریکلمات کلیدی:
واگذاری     جزیره     دندانپزشکی     دندان     خصوصی     بخش    
خارک    

تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >