آگهی استخدام جذب دستیار دندانپزشک

تاریخ نامه: 13 آذر 1396
شماره نامه:
 
گسترش  |   
" بسمه تعالی "
آگهی جذب نیرو
مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود براساس مجوز برنامه طرح تحول سلامت به تعداد یک نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی/ مصاحبه تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی از طریق شرکتهای طرف قرارداد به شرح ذیل جذب نماید.
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
عنوان شغل
محل جغرافیایی خدمت
تعداد مورد نیاز
جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
توضیحات
زن
مرد
دستیار دندانپزشک
مرکز خدمات جامع سلامت دویره
1
*
*
مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و حداکثر کاردانی رشته های بهداشت و مرتبط که دوره های آموزشی دستیاری گذارنده باشند.
 
 
1-       شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معاونت دائم از خدمت ( ویژه برادران)
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان باید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیات امناء موسسه
 
2-       شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
1/2- اولویت ها :
افرادی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :
1-       بومی به ترتیب محل مورد تقاضا ، شهرستان ، استان
2-       ایثارگران بر اساس بند6 آگهی
2/2 مشمولین خدمات پزشکان و پیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره : مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال انجام طرح می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند.
3-       نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 18/9/96 مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تحویل دهند.
2/3-  مدارک مورد نیاز ثبت نام :
-          تکمیل برگ درخواست شغل
-          یک قطعه عکس 4×3
-          تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 
 
-          تصویر کارت ملی
-          تصویر شناشنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
-          تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)
-          تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
-          تصویر مدارک دال بر بومی بودن (درخصوص اولویتهای لازم)
-          تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
3/3 به ثبت نام ناقص یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-زمان و محل آزمون :
زمان توزیع کارت آزمون سه شنبه مورخ 21/9/96-ساعت 9صبح –محل تحویل کارت:گارگزینی مرکزبهداشت بوشهر
زمان آزمون چهارشنبه مورخ 22/9/96 ساعت 13 مکان برگزاری آزمون: مرکز بهداشت شهرستان بوشهر (چهار راه مخابرات- کوچه دشتستان)
زمان مصاحبه :چهارشنبه 29/9/96 ساعت 13 - مرکز بهداشت شهرستان شهرستان بوشهر (چهار راه مخابرات- کوچه دشتستان)
5-مواد امتحان :
1/5- آزمون کتبی شامل 30 سئوال تستی مرتبط با رشته مربوطه
2/5- مصاحبه حضوری از افرادی که حداقل 60% نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند.
3/5- چنانچه افراد شرکت کننده نتوانند حداقل 60% نمره را کسب نمایند با نظر اعضاء کمیته آزمون این شاخص قابل تقلیل خواهد بود.
6-تذکرات
1/6- ایثارگران شامل جانباازن ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، مفقودین ، آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخورد خواهند بود.
2/6- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30 درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30 درصد فوق الذکر 25 درصد به جانباازن و ایثارگران فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج(25)درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکیسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج(5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج(25) درصد و آزادگان زیر یک سال اختصاص می یابد.
تبصره : فرزندان ( شهید ، جانباز( 25%) و بالاتر ،آزاده ، اسیر و مفقود الاثر)بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/ دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.
3/6- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
4/6- پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران ازطریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
5-6-جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
6/6- تمامی سهمیه مجوز به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی پس از کسب حد نصاب لازم اختصاص می یابد.
7/6-داوطلب بومی شهرستان یا استان به افرادی اطلاق می گردد که واجد شرایط ذیل باشد.
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل تولد مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل 4 سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
تبصره 1 : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
 
 
 
تبصره 2 : در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد خیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
8/6 – داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
9/6- مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی اسخدامی و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی باشد.
10/6- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شذه در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ، حتی در صورت قرارداد حکم مزبور لغو و بالاتر می گردند.
11-6- داوطلبان موطفند پس از اعلام مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر ( اعلام شده توسط کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان در زمان تحویل مدارک) به کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
12-6- هر گونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خواهد بود داوطبان اطلاعات خودرا بدین طریق دریافت خواهند کرد.
13/6- با توجه به اینکه ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
14/6 مرکز بهداشت شهرستان بوشهر هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
استخدام     جذب     دستیار     دندانپزشک    

تاریخ بروز رسانی:   13 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >