فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 58

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی جذب نیروی پزشک خانواده 1403/1/27
واگذاری دندانپزشکی و خدمات دهان و دندان 1402/12/23
اطلاعیه جذب نیرو شماره 2 1402/11/10
اطلاعیه جذب نیرو شماره1 1402/11/7
واگذاری دندانپزشکی خارک به بخش خصوصی 1402/9/27
آگهی واگذاری کلینیک دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خارک به بخش خصوصی 1401/4/18
آگهی جذب نیروی نگهبان 1400/12/3
اطلاعیه استخدامی 1400/7/27
آگهی جذب نیرو 1399/10/21
آگهی جذب 1399/6/29
آگهی استخدام 1399/5/11
تمدید مهلت ثبت نام جذب نیرو 1398/5/20
سامانه ثبت فشارخون 1398/2/28
آگهی جذب مراقب سلامت 1397/8/9
آگهی جذب نیرو 1397/7/22
آگهی جذب ماما 1397/4/17
اطلاعیه جذب کارشناس تغذیه 1397/4/6
اطلاعیه جذب بهیار 1397/3/2
روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397/2/8
آگهی جذب بهیار 1397/1/26
123
 
< >