تغذیه

1393/8/5 0:0

چک لیست بازدید شماره 1

چک لیست بازدید شماره 2

فرم شماره 1 روستا مهد (تن سنجی)

جدول گزارش دهی آموزش ها توسط مربی روستا مهدها

فرم وضعیت موجود طرح حمایتی کودکان مبتلا به اختلال رشد

فرم شماره 1 آهنیاری

فرم شماره 2 آهنیاری 

چک لیست بازدید آهن یاری

فرم شماره 1 فهرست کودکان مبتلا به اختلال رشد در خانوارهای نیازمند

فرم شماره 1 پایش و ارزیابی برنامه مشارکتی - حمایتی یا حمایتی

فرم گزارش برگزاری کلاس تغذیه تکمیلی ، تغذیه کودکان و مصرف مکمل های اطفال

چک لیست بازدید از مراکز شهری ارایه دهنده خدمات جامع سلامت

چک لیست بوفه مدارس بدون امکانات طبخ

فرم 1و2 بوفه مدارس

فرم تحویل سبد

فرم شماره 6

فرم عملکرد برنامه مشارکتی -حمایتی

فرم نهایی آهن یاری

فرم های طرح تحول 95

فرم هماهنگی گذراندن آموزش تغذیه

فرم اطلاعات مادران نهايي

فرم1علوی

لیست اقلام

 فرم 2 علوی مراکز

 

کلمات کلیدی:
چک     لیست     بوفه     مدارس     آهنیاری     کودکان    
مدارس        

تاریخ بروز رسانی:   7 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >