فرم های پنل مدیریت اطلاعات سلامت

1393/9/1 0:0

 

 

اصلاحیه پنل سلامت خانواده

بهداشت حرفه ای روستایی

بهداشت حرفه ای شهری

بهداشت محیط روستایی

بهداشت محیط شهری

بهداشت روان روستایی

بهداشت روان شهری

تغذیه

سلامت خانواده روستایی و مدارس

سلامت خانواده شهری و مدارس

غیر واگیر و دهان و دندان روستایی

غیرواگیر و دهان و دندان شهری

واگیر روستایی

واگیر شهری

دستورالعمل

لازم به توضیح است همکاران محترم توجه فرمایند اطلاعات شاخص بیمارهای غیر واگیر و دهان و دندان  ، سلامت خانواده  و مدارس بصورت مشترک در یک فرم گنجانده شده است .

کلمات کلیدی:
سلامت     روان     روستایی     حرفه     ای     سلامت    
خانواده     مدارس     دهان     دندان    

تاریخ بروز رسانی:   15 دی 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >