سلامت دهان و دندان

1397/7/16 0:0

بیماریهای دهان و دندان

بیماریهای لثه منشا بسیاری از بیماریهاست

خصوصیات یک خمیر دندان خوب

پیشگیری از پوسیدگی دندان با فیشورسیلانت

کلمات کلیدی:
دهان     دندان     لثه     پوسیدگی     خمیر     فیشورسیلانت    
بیماری     پیشگیری    

تاریخ بروز رسانی:   16 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >