ارزیابی


27 تير 1402
خودمراقبتی و ارزیابی وضعیت سلامت کارمندان درشهر بوشهر
رییس مرکزبهداشت شهرستان بوشهر از اجرای برنامه خودمراقبتی و ارزیابی دوره ای میانسالان و مشاوره تغذیه جهت ادارات این شهرستان خبر داد.

 

9 اسفند 1396
با حضور مسئولین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت: پایش عملکرد و شاخص‌های بهداشتی شهرستان بوشهر
با حضور مسئولین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، عملکرد و شاخص‌های بهداشتی شهرستان بوشهر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

 

27 امرداد 1395
مراکز انجام دهنده آزمون تشخیص سریع HIV مورد ارزیابی قرار گرفتند
دومین دوره مهارت آزمایی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAS ) درمراکز انجام دهنده آزمون تشخیص سریع HIV شهرستان بوشهربرگزار شد.

 
 
 
< >