جمعیت


24 ارديبهشت 1402
رییس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: برگزاری مراسم گرامیداشت آغاز هفته ملی جمعیت در موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس
مراسم گرامیداشت آغاز هفته ملی جمعیت در موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس در عمارت دهدشتی بوشهربرگزار شد.

 

18 دی 1401
استمرار کاهش میزان زاد و ولد پیامدهای منفی اقتصادی وامنیتی خواهد داشت
کارشناس جوانی جمعیت مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: استمرار کاهش میزان زاد و ولد پیامدهای منفی اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و امنیتی خواهد داشت.

 

29 آبان 1401
توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جمعیت معنا دار نیست
کارشناس سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جمعیت معنا دار نیست.

 

9 خرداد 1395
نمایشگاه پویایی و بالندگی جمعیت در قالب نمایشگاه عکس و پوستر عرضه شد
نمایشگاه پویایی ، بالندگی و جوانی جمعیت در قالب نمایشگاه کتاب ، عکس و پوستر در جمعیت هلال احمرشهرستان بوشهر بر پا شد.

 
 
 
< >