امور حقوقی


 

 

شرح وظایف :

  • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
  • تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم
  • شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
  • اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
  • رسیدگی به شکایات مردمی با همکاری بهداشت محیط مرکز

چارت سازمانی امور حقوقی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >