پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی


 

 

خلاصه اطلاعات پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

شهرستان بوشهر به دلیل موقعیت خاص خود در شهر بوشهر و خارک دارای 3 پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی می باشد ، که شامل :

1. پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی در شهر بوشهر

2. پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی هوایی در شهر بوشهر

3. پایگه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی در جزیره خارک

شایان ذکر است در این 3 پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی هوایی و دریایی بوشهر مستقیما زیر نظر واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان

بوشهر  و پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی خارک زیر نظر مرکز بهداشتی درمانی خارک مشغول به خدمت و فعالیت می باشند .


چارت سازمانی پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >