پایگاه مرزی هوایی و دریایی بوشهر


 

شرح وظایف پایگاه مراقبت بهداشتی هوایی و دریایی بوشهر

1. حضور مستمر و به موقع در زمان ورود کلیه هواپیماهای خط خارجی به فرودگاه بوشهر

2. پیگیری اکتیو بیمار یابی در صورت تشخیص و تکمیل فرم های لازمه گزارش به مرکز بهداشت شهرستان

3. نظارت و آموزش به صورت چهره به چهره و توزیع پمفلت در پروازهای خروجی به خصوص زائرین خانه خدا و عتبات عالیات

4. حضور پزشک در صورت لزوم بنا به دستورات مقامات بالاتر و غیره

5. بازدید و پاس کلیه شناورهای که از خارج کشور وارد آب های ایران و در اسکله های بوشهر پهلو می گیرند .

6. بازدید و بررسی کلیه شناورهای خروجی از نظر بهداشتی و در صورت تائید مجوز خروج

7. بازدید و نظارت بر کالاهای بهداشتی و مواد غذایی در حال تخلیه بر روی اسکله

8. آموزش های لازمه بهداشتی به پرسنل (ملوانان) کشتی ها و لنج ها

9. نظارت و بازدید اماکن فروش مواد غذایی در داخل محوطه اداره بندر

10. بازدید و نظارت بر فتاضلاب های موجود در محوطه اداره بندر

11. کلیه امور محوله بهداشتی دیگر


چارت سازمانی پایگاه مرزی هوایی و دریایی بوشهر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >