چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مرکز بهداشت شهرستان بوشهر   مرکز بهداشت شهرستان بوشهر
Collapse   واحد هاي بهداشتي   واحد هاي بهداشتي
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
  فاطمه دست موسی
  شعله خسروی
  غلامرضا زکی زاده
  سهام آل کثیر فرحانی
  محمد گزیری
  سیده فاطمه نجفی
  امید اردشیری
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  زهرا کمال
  ندا عالی حسینی
  ناهید خواجه احمدی
  صدیقه جهان بخت
  رضا تندی
Collapse   واحد بهبود تغذیه   واحد بهبود تغذیه
  محمدصادق موجی بوشهری
  گلنوش خواجه فرد
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  ماه زرافشون رفیعی
  عیسی متولی
Collapse   واحد بهداشت حرفه ای   واحد بهداشت حرفه ای
  گوهر افشین
  الهام فخری
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  اعظم الیاسی
  بنفشه مشتونی
  آزیتا صفدران
  پریوش سعادتی
  دکتر طیبه احمدزاده
  فاطمه بهمن
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  بیتا رضازاده
  ماهتاج میرزایی
  شهره افروزه
  محبوبه صالحی
  سارا علمدار
  محسن دهقان
  محمود صالحی
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  سارا محمدی
  زهرا رنجبر دهقان
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  معصومه کدخدایی
  محمد رضا بهادری
  مریم بهارستانی
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  معصومه کدخدایی
Collapse   مبارزه با بیماری ها   مبارزه با بیماری ها
Collapse   واگیر   واگیر
  دکتر زهره زمانیان
  غلامرضا بیغش
  فاطمه مزارع
  بهاره آذری
  غلامحسین رسولی
  نوشین بشکوه
Collapse   غیر واگیر   غیر واگیر
  فرزانه گشمردی
  سیمین سیاح
Collapse   اداري و مالي   اداري و مالي
Collapse   نقلیه   نقلیه
  محسن سالمی
Collapse   حسابداری   حسابداری
  حسین دهقانی فرد
  شیرین بهرام نژاد
  مهدی پوربهی
  اسماعیل بنیاس
  سید محمدرضا امین زاده
  مهناز مرادپور
  ملکی درفان
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  پیمان زاهدی
  صدیقه سلیمی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  فاطمه فاریابی
  آسیه گورکی فرد
  رقیه چمکوری
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  مجتبی شرفی حسینی
  مبین زارعی آزاد
Collapse   انبار دارو   انبار دارو
  مژگان سرخوش
  لاله فخارزاده
  زینب حیدری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  زهرا رنجبر دهقان
  فاطمه مهدیان پور
  ابوالفضل سالمی
  سارا محمدی
Collapse   خدمات   خدمات
  محسن سالمی
  خداخواست شرفی حسینی
Collapse   واحد فناوری اطلاعات   واحد فناوری اطلاعات
  فناوری اطلاعات
  حسن پورغلام
  سمیه پورشمس
  امور حقوقی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  محمد اردشیری
  صادق پیکار
Collapse   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی
Collapse   پایگاه مرزی هوایی و دریایی بوشهر   پایگاه مرزی هوایی و دریایی بوشهر
  عنایت جمهیری
  هوشنگ زنده بودی
  علی راستیان
Collapse   پایگاه مرزی دریایی خارک   پایگاه مرزی دریایی خارک
  احمد محمدپرست
  عبدا... امینی
Collapse   مراكز خدمات جامع سلامت شهري   مراكز خدمات جامع سلامت شهري
  مرکز خدمات جامع سلامت خیبر
  مرکز خدمات جامع سلامت هفتم تیر
  مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی چغادک
  مرکز خدمات جامع سلامت نبی اکرم
  مرکز خدمات جامع سلامت شهدا
  مرکز خدمات جامع سلامت صاحب الزمان (عج)
  مرکز خدمات جامع سلامت حضرت زینب
  مرکز خدمات جامع سلامت قدس
  مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی عالیشهر
  مرکز خدمات جامع سلامت علی ابن ابیطالب
  مرکز خدمات جامع سلامت شهیدبهشتی
  مرکز خدمات جامع سلامت معراج
  مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خارک
Collapse   مراکز خدمات جامع سلامت روستایی   مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
  مرکز خدمات جامع سلامت دویره
  مرکز خدمات جامع سلامت هلیله
  مرکز خدمات جامع سلامت شیف
  مرکز خدمات جامع سلامت کره بند
  مرکز خدمات جامع سلامت چاهکوتاه

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >