یکپارچه سازی تدوین برنامه عملیاتی با فرمت جدید در مراکز خدمات جامع سلامت بوشهر

5 شهريور 1402

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر: در ابتدای این  کارگاه آموزشی  که جهت کارشناسان مراقبین سلامت در 2 روز متوالی با هدف  یکپارچه سازی  تدوین برنامه عملیاتی با فرمت جدید  و جدول گانت جدید برگزار گردید زهرا رنجبر دهقان  با بیان اهداف مورد انتظار از طراحی این برنامه  و لزوم پایش مداوم برنامه ها ؛  در خصوص فعالیت جاری و مداخله ای  اختصاصی  برنامه عملیاتی ها توضیحات کاملی ارائه دادو در ادامه کارگاه  سواد رسانه به مراقبین آموزش داده شد.

سپس  جلسه بصورت پرسش و پاسخ ادامه یافته و به سوالات مطرح شده پاسخهای لازم ارائه شد و مقرر گردید در بازه زمانی اعلام شده میزان پیشرفت فعالیت های  تعیین شده و اقدام نمایند و سرپرست مرکز ناظر در این برنامه می باشد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.