زهرا کمال


 

 تحصیلات : فوق لیسانس

پست سازمانی : کارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس واحد بهداشت محیط و حرفه ای

مسئولیت :

نظارت بر امور واحد ، مسئول پیگیری امور کار گروه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >