ناهید خواجه احمدی


 

 

تحصیلات : فوق لیسانس

پست سازمانی : کارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس آب و فاضلاب

مسئولیت :

بهداشت آب و فاضلاب (بهداشت آب شهر و روستا،یخسازی،تصفیه آب،استخرهاو شناه گاهها)
سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط
بیماریهای منتقله از آب و غذا
بهداشت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
پیگیریهای قضایی
بهداشت مساجد
بهداشت محیط شهری و پسماند
پیگیری احشام
جمع آوری آمار

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >