صدیقه جهان بخت


 

 

 

تحصیلات : فوق لیسانس

پست سازمانی : کارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس بهداشت مدارس

مسئولیت :

مسئول بهداشت آرایشگاه ها
مسئول برنامه ریزی و اجرای طرح تشدید
بهداشت محیط مدارس
بهداشت سلف سرویس دانشگاه ها
بهداشت خوابگاه ها وپانسیونها
بهداشت مهدکودکها و روستا مهدها
مکاتبات بهزیستی
آلودگی هوا
کارگاه های آموزشی
پیگیری کارت بازرسی پرسنل

مسئول پیگیری شکایات سامانه شکایات مردمی190


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >