پریوش سعادتی


 

 

تحصیلات :  کارشناس مامایی

پست سازمانی : کارشناس تنظیم خانواده

مسئولیت : کارشناس برنامه کودکان

 شرح وظایف :

-         تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه شهرستان در برنامه سلامت کودکان
-         نظارت و بازدیدازنحوه ارائه خدمات کودکان و نوزادان در مراکز خدمات جامع سلامت وواحدهای تابعه
-         برگزاری کارگاهها و جلسات اموزشی درخصوص برنامه کودکان جهت مراقبین
-         برگزاری کمیته های کاهش مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه و ارائه گزارش به سطوح محیطی و استان
-         ارسال گزارش فوری مرگ کودکان به استان
-         بررسی کمبودتجهیزات و امکانات برنامه کودکان در سطوح محیطی و پیگیری رفع آن
-         نظارت برموجودی و درخواست مکمل های اطفال و داروهای مانا درسطوح محیطی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >