کارگزینی


 

شرح وظایف :- صدور احکام

- چک و ثبت مرخصی پرسنلی در سیستم

- صدور ابلاغ

- چک کردن حضور و غیاب پرسنل

- انجام امور رفاهی پرسنلی

- انجام امور استخدامی

- و سایر


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >