مبارزه با بیماری ها


 

معرفی واحد
 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای ستاد مرکز بهداشت شهرستان میباشد که رسالت عظیم تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را از طریق ارایه ی خدمات به کلیه ی افراد به  ویژه گروه های آسیب پذیر و گروه های هدف به عهده دارد و در راستای وظایف سنگین خود در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ناگزیر است از سیستم های پیشگیری  و مراقبت اپیدمیولوژیک گزارش دهی، همه گیر شناسی، آموزشی، مشاوره و فعالیت های متعدد دیگری بهره گیرد. آنچه همواره روشنی  بخش مسیر پیش گیری و کنترل بیماری ها بوده، عشق، فداکاری و تلاش همه  پرسنل بهداشتی و درمانی زُبده ای است که همیشه به ارتقای سطح سلامت هموطنان خود متعهد بوده و هستند.  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ضمن استقبال از نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات تمام صاحبنظران و دست اندرکاران آموزشی  پژوهشی و اجرایی امور بهداشتی و درمانی، دست همه  عزیزانی را که به نوعی مایل به همکاری ما می باشند به گرمی می فشارد.

وظایف کلی واحد
شرح وظایف کلی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های ستاد مرکز بهداشت شهرستان به اختصار عبارتست از:
• 
جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری درشهرستان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی و برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی
• 
برنامه ریزی و نظارت بر بیماریابی، اجرای موازین پیشگیری و پیگیری و درمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند در کلیه واحد های بهداشتی درمانی سطح شهرستان
• 
برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیانها و اپیدمی ها وکسب آمادگی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف درسطح کلیه واحد های بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هر واحد
• 
مشارکت در نیاز سنجی وآموزش کلیه کارکنان بهداشتی و برنامه ریزی، مشارکت و نظارت بر آموزش مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها
• 
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان
• 
تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان
• 
برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر (حاشیه شهر ها، اتباع بیگانه و مناطق فاقد دسترسی به تسهیلات بهداشتی)
• 
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماریها جهت مهاجرین خارجی و نیز در زندانها
• 
برنامه ریزی و نظارت بر انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان و هپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر (
• 
پایش برنامه های مبارزه با بیماریها در سطح واحد های بهداشتی درمانی شهرستان
• 
برگزاری کمیته های مختلف واگیر و پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها در سطح شهرستان
• 
برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها


چارت سازمانی مبارزه با بیماری ها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >