واگیر


-شرح وظایف 
• 
نظارت وکنترل بیماریهای واگیر در سطح منطقه
• 
بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
• 
نظارت بر اعلام موارد بروز یافته ( واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی
• 
جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای واگیر
• 
اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر در سطح شهرستان
• 
اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
• 
تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
• 
بالا بردن شاخص سلامتی در سطح منطقه
• 
نظارت بر شاخصهای منطقه به استانداردهای اعلام شده
• 
گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
• 
اجرای طرحهای کشوری در سطح کلان و منطقه ای
• 
تنظیم کشیک واحد بیماریها
• 
تشکیل کمیته بیماریهای واگیر
• 
نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
• 
مکاتبات اداری
• 
هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
• 
نظارت بر اجرای شرح وظایف  توسط پرسنل در مراکز محیطی
• 
نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه
• 
جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم
• 
شرکت در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)
• 
شرکت در جلسات ماهیانه در معاونت محترم بهداشتی
• 
شرکت در جلسات ماهیانه شورای کارشناسی ستاد
• 
شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط معاونت محترم بهداشتی دانشگاه
• 
تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها


چارت سازمانی واگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >