بهاره آذری


 

 

سمت: کارشناس بیماریها

تحصیلات: لیسانس

مسئولیت: کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا و پدیکلوز و عفونتهای بیمارستانی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >