فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 53

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی واگذاری کلینیک دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خارک به بخش خصوصی 1401/4/18
آگهی جذب نیروی نگهبان 1400/12/3
اطلاعیه استخدامی 1400/7/27
آگهی جذب نیرو 1399/10/21
آگهی جذب 1399/6/29
آگهی استخدام 1399/5/11
تمدید مهلت ثبت نام جذب نیرو 1398/5/20
سامانه ثبت فشارخون 1398/2/28
آگهی جذب مراقب سلامت 1397/8/9
آگهی جذب نیرو 1397/7/22
آگهی جذب ماما 1397/4/17
اطلاعیه جذب کارشناس تغذیه 1397/4/6
اطلاعیه جذب بهیار 1397/3/2
روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397/2/8
آگهی جذب بهیار 1397/1/26
کشیک نوروزی مراکز خدمات جامع سلامت 1396/12/28
اطلاعیه جذب بهیار/پرستار 1396/12/19
آگهی جذب نیرو 1396/12/8
آگهی استخدام جذب دستیار دندانپزشک 1396/9/13
فراخوان جذب نیروها 1396/8/13
123
 
< >