تاریخچه

1391/2/20 0:0

تاریخچه مرکز بهداشت بوشهر

شهرستان بوشهر یکی از شهرستانهای مهم استان بوشهر وبا مرکزیت شهر بوشهراست .این شهرمرکز استان نیز میباشد.شهرستان بوشهر درجنوب ایران ودارای 1/1771کیلومترمربع می باشد از شمال به شهرستان گناوه واز شرق به شهرستان دشتستان و ازجنوب به شهرستان تنگستان و از غرب به خلیج همیشه فارس منتهی می شود .

مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در اواخر سال 1366وبا هدف ارائه خدمات سطح اول وایجاد دسترسی مناسب ساکنین شهر وروستا تشکیل گردید.این شهرستان هم اکنون (1402)با مجموعه ستادی ومحیطی که شامل 10مرکز خدمات جامع سلامت شهری (بوشهر)، 1 مرکز شهری روستایی -3مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی(خارگ ،عالیشهر ،چغادک)،6 مرکز خدمات جامع سلامت روستائی(هلیله،کمپ مروارید-غیرفعال،کره بند ،دویره ،چاهکوتاه ،شیف)،13پایگاه سلامت ضمیمه و7پایگاه سلامت غیر ضمیمه و12خانه بهداشت خدمات لازم به مردم شهر وروستا ارائه می نماید.

جمعیت

جمعیت کل شهرستان بوشهر در ابتدای سال 1402براساس سامانه سیب معادل 298519 نفر که به تفکیک در شهرها271822 معادل91درصد از کل ودرروستاها26697 معادل 9 درصد کل جمعیت تشکیل میدهند.که براساس ساختار طرح گسترش کلیه جمعیت ساکن خدمات سلامت دریافت میکنند.

 

وظایف مرکز بهداشت شهرستان

·         جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

·         شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

·         بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

·         تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

·         برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

·         تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

·         مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

·         تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

·         اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

·         اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

·         جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

·         تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

·         برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

 

مدیریت در واحدهای بهداشتی:

·         برنامه ریزی:

تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

·         پشتیبانی:

با توجه به وضعیت نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات

·         سازماندهی :

تلاش برای استاندارد سازی منابع شامل ( نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات ) بر اساس برنامه های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه

·         پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها ، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات ، پوشش خدمات به گروه های هدف ، نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات ، انضباط اداري و رفتارهاي اجتماعي پرسنل بخش و پايش اجراي برنامه هاي مسئولين گروه هاي کارشناسي و پشتيباني

·         هماهنگی:

·         هماهنگی درون بخشی:

برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی ، کمیته های فنی و ...

برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز ، مسئولین پایگاه های بهداشتی ، سمینار آموزش بهورزی و ...

·         هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه ، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان ، کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و ... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان ، شورای آموزش و پرورش و .


تاریخ بروز رسانی:   27 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >