خانه بهداشت آبطویل

1391/2/28 0:0

معرفی :

مسئول:محمد بجلی

دارای جمعیت 1518 نفر و 412 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : چاهکوتاه

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 20 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  سال 1368

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1368

شماره تلفن : 33420455

کلمات کلیدی:
خانه     بهداشت     آبطویل        

تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >