مرکز خدمات جامع سلامت دویره

1391/2/28 0:0

سرپرست مرکز: زهرا لفشون

تحصیلات: ماما


معرفی مرکز بهداشتی درمانی روستایی 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دویره مجر ی برنامه پزشک خانواده می باشد. دارای بخشهای مختلف پزشک ، دندانپزشکی سه شنبه و چهارشنبه هر هفته  ، مامایی ، احیاء و تزریقات و پانسمان ،داروخانه خصوصی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و رابطین بهداشتی بوده و در جمعیت روستایی دارای 3 خانه بهداشت به نامهای  حسینکی و نوکار و احمدی می باشد. 

فاصله تا ستاد شهرستان بوشهر  : 34 کیلومتر

سال تأسیس مرکز روستایی : سال 1371

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1382

شماره تماس : 33432466


تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >