مرکز خدمات جامع سلامت کره بند

1391/2/28 0:0

سرپرست مرکز: تنتا نوروزیان

تحصیلات: کارشناس مامایی 


معرفی مرکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کره بند مجر ی برنامه پزشک خانواده با جمعیت 2304 و تعداد خانوار 525 می باشد. دارای بخشهای مختلف پزشک ، دندانپزشکی دوشنبه هر هفته ، مامایی ، احیاء و تزریقات و پانسمان ،داروخانه خصوصی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و رابطین بهداشتی بوده و در جمعیت روستایی دارای 3 خانه بهداشت به نامهای کره بند و محرزی و انگالی می باشد.

فاصله تا ستاد شهرستان بوشهر : 72کیلومتر

سال تأسیس مرکز روستایی : سال 1368

شماره تلفن : 33427030

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1368


تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >