مرکز خدمات جامع سلامت هلیله

1391/2/28 0:0

سرپرست مرکز: دکتر فرح دلارام

تحصیلات: دکترا (پزشک عمومی)


معرفی مرکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی هلیله مجر ی برنامه پزشک خانواده  با جمعیت 4627 و تعداد خانوار 1245 می باشد. دارای بخشهای مختلف پزشک ، مامایی ، احیاء و تزریقات و پانسمان ،داروخانه خصوصی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و رابطین بهداشتی بوده و در جمعیت روستایی دارای 1خانه بهداشت  ضمیمه در همان مرکز واقع  می باشد.

فاصله تا ستاد شهرستان بوشهر : 19کیلومتر

سال تأسیس مرکز روستایی : سال 1364

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1364

شماره تلفن : 33421087


تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >