مرکز خدمات جامع سلامت چاهکوتاه

1391/2/30 0:0

سرپرست مرکز: سمیه عبدالبیگی

تحصیلات: کارشناس مامایی  

معرفی مرکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی چاهکوتاه  مجر ی برنامه پزشک خانواده با جمعیت 4592 و تعداد خانوار 1255 می باشد. دارای بخشهای مختلف پزشک، دندانپزشکی شنبه و یکشنبه هر هفته ،  مامایی ، احیاء و تزریقات و پانسمان ،داروخانه خصوصی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و رابطین بهداشتی بوده و در جمعیت روستایی دارای 3 خانه بهداشت به نامهای چاهکوتاه و  آبطویل و تل اشکی می باشد.

فاصله تا ستاد شهرستان بوشهر : 41 کیلومتر

سال تأسیس مرکز روستایی : سال 1345

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1395

شماره تلفن : 33428483

کلمات کلیدی:
مرکز     خدمات     جامع     سلامت     چاهکوتاه     عبدالبیگی    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >