مرکز خدمات جامع سلامت شیف

1391/2/30 0:0

سرپرست مرکز:نشمیل مجاوری

تحصیلات: کاردان مامایی


معرفی مرکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی شیف  مجر ی برنامه پزشک خانواده با جمعیت 3416 و تعداد خانوار 684 می باشد. دارای بخشهای مختلف پزشک ،  مامایی ، احیاء و تزریقات و پانسمان ،داروخانه خصوصی، بهداشت خانواده، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و رابطین بهداشتی بوده و در جمعیت روستایی دارای یک خانه بهداشت ضمیمه واقع در همان مرکز بهداشتی  می باشد.

فاصله تا ستاد شهرستان بوشهر : 25 کیلومتر

سال تأسیس مرکز روستایی : سال 1376

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1376

شماره تلفن : 33411220


تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >