خانه بهداشت بندرگاه

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 2415نفر و 640خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : مرکز خدمات جامع سلامت هلیله

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 3 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1367

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1369

شماره تلفن : 07733410535


تاریخ بروز رسانی:   8 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >