خانه بهداشت دویره

1391/2/31 0:0

 

این خانه بهداشت ضمیمه مرکز روستایی دویره می باشد .

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : دویره

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی :  واقع در مرکز روستایی دویره

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1382

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1382


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >