خانه بهداشت تل اشکی

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 624 نفر و 182 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : چاهکوتاه

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 4 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1370

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1370


تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >