خانه بهداشت حسینکی

1391/2/31 0:0

معرفی :

دارای جمعیت 744 نفر و 196 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : دویره

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 11 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1369

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1381


تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >