خانه بهداشت کره بند

1391/2/31 0:0

معرفی :

مسئول:محمد جوکار

دارای جمعیت 1609 نفر و 365 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی : کره بند

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : کمتر از 1 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت: سال 1360

سال احداث ساختمان کنونی: سال 1357

کلمات کلیدی:
جوکار     خانه     بهداشت     کره     بند    

تاریخ بروز رسانی:   6 بهمن 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >