پایگاه سلامت جفره

1391/3/2 0:0

 

 

پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه جفره که تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی خیبر بوده و دارای جمعیت 4654 و تعداد خانوار 982 می باشد . ارائه خدمات در آن پایگاه همانند مراکز شهری بوده و ویزیت پزشک فقط یک روز در هفته انجام می پذیرد .


تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >