پایگاه سلامت تنگک

1391/3/2 0:0

پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه تنگک که تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم (ص) بوده و دارای جمعیت 4711 و تعداد خانوار 1166 می باشد . ارائه خدمات در آن پایگاه همانند مراکز شهری بوده و ویزیت پزشک فقط یک روز در هفته انجام می پذیرد .


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >