حسابداری


 

شرح وظایف :

- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفترکل
- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف
- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
- و غیره


چارت سازمانی حسابداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >