بهداشت خانواده


 

شرح وظایف :

 • برنامه ریزی ، نظارت و اجرای برنامه مراقبت پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان در مراکز محیطی
 • پیگیری زنان باردار پرخطر
 • نظارت بر موجودی مکمل های بارداری در انبار دارویی
 • بررسی مرده زایی و مرگ نوزادی
 • برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مرکز مشاوره حین ازدواج
 • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه تنظیم خانواده
 • پیگیری بهبود شیوه تغذیه سالم در سالمندان
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه کودک سالم ، مانا ، مرگ 1 تا 59 ماهه
 • نظارت بر توزیع کوپن شیر مصنوعی در مراکز شهری و قوطی شیرمصنوعی در روستا ها
 • تائید و صدور مرخصی زایمان
 • برگزاری کمیته های مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
 • برگزاری کمیته مرگ نوزادان و مرده زایی
 • برگزاری کمیته شهرستانی شیرمادر

چارت سازمانی بهداشت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >