آموزشگاه بهورزی


 

شرح وظایف :

 •  پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول گسترش شبکه شهرستان بوشهر ، رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئول کارگزینی مرکز بهداشت به منظور :

- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

- بررسی پست های بلاتصدی بهورزی

- اعلام نیاز و تعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگاهی در مساجد ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

- جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

- تاییدیه بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

- برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

 • همکاری با فصلنامه بهورز ، جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده
 • شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش ها به سایر رده ها
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده
 • برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
 • انتخاب بهورز و مربی نمونه
 • تشکیل شورای بهورزی
 • حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
 • مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهدشتی درمانی
 • نظارت مستمر برفعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و بازخورد به مدیر مرکز مربطه
 • مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 • همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت و مراز بهداشتی درمانی جدید
 • تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

چارت سازمانی آموزشگاه بهورزی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >