انبار دارو


 

شرح وظایف :

  • دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
  • کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
  • تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
  • چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو
  • ثبت تعهدی رسید ، حواله و شمارش انبا

چارت سازمانی انبار دارو
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >